113 entries « 3 of 3 »

0000

Torralba, Sergi; 'u, N; Nieto, Juan-Emilio; ~n, Albert Mero; Roig, Mario Reyes; Casanovas, Pompeu

The Neurona Ontology: A Data Protection Compliance Ontology Journal Article

0000.

BibTeX

'u, N; ~n, Albert Mero; Torralba, Sergi; Vallbé, Joan-Josep; Poblet, Marta; Teodoro, Emma; Casanovas, Pompeu

The Use of Semantic Technologies in Legal Applications: The IURISERVICE, NEURONA, and ONTOMEDIA Projects Journal Article

0000.

BibTeX

Bland, Byron; Casanovas, Pompeu; ç, Vicen; Montero, Txema; Recasens, Amadeu; Roberts, Simon; Vendrell, Francesc; Vilanova, Pere

Gestió i resolució de conflictes al segle XXI: ciutadania i viol`encia Journal Article

0000.

BibTeX

Santos, Cristiana; Casanovas, Pompeu; 'i, V{'i}ctor Rodr; der Torre, Leon Van

Non-ontological Resource Reuse and Reengineering in the Legal Domain Journal Article

0000.

BibTeX

Governatori, Guido; Romeu, Pompeu Casanovas; de Koker, Louis

On the Formal Representation of the Australian Spent Conviction Scheme Journal Article

0000.

BibTeX

Hashmi, Mustafa; Casanovas, Pompeu; de Koker, Louis

Legal Compliance Through Design: Preliminary Results of a Literature Survey Journal Article

0000.

BibTeX

Works, Managing Creative

INTELLIGENT MULTIMEDIA Journal Article

0000.

BibTeX

Casanovasa, Pompeu; Palmiranic, Monica; Peronid, Silvio; van Engerse, Tom; Vitalif, Fabio

Special Issue on the Semantic Web for the Legal Domain Guest Editors’ Editorial: The Next Step Journal Article

0000.

BibTeX

Goytisolo, Juan; Khader, Bichara; 'i, Josep Llu; Moreras, Jordi; Poblet, Marta; Ros, Adela

Pol'itiques de l’islam i models d’Europa Journal Article

0000.

BibTeX

i Romeu, Pompeu Casanovas

Just'icia hiperreal i di`aleg en xarxa Journal Article

Coltextperiodcentered loquis de Vic, pp. 271–277, 0000.

BibTeX

GRAN, GUERRA LA

DEVASTACIÓ I ESPERANÇA EN LA FILOSOFIA POL'ITICA DE Journal Article

0000.

BibTeX

CASANOVAS, Pompeu; OBOLER, Andre

Behavioural Compliance and Law Enforcement in Online Hate Speech Journal Article

0000.

BibTeX

i Romeu, Pompeu Casanovas

Mem`oria escrita i imatge gr`afica: presentació d'Infortuni i Bondat, documental sobre Miquel Carreras Journal Article

Coltextperiodcentered loquis de Vic, pp. 83–106, 0000.

BibTeX

113 entries « 3 of 3 »